Nasze drzewa to nie tylko liczby
76.59m2
Powierzchnia
lasu
414kg
Pochłanianie
CO2/rok
69
Liczba drzew
Liczba posadzonych drzew
46.23
Tlen dla osób
rocznie
4002kg
Ilość zwróconego
papieru