Nasze drzewa to nie tylko liczby
16.65m2
Powierzchnia
lasu
90kg
Pochłanianie
CO2/rok
15
Liczba drzew
Liczba posadzonych drzew
10.05
Tlen dla osób
rocznie
870kg
Ilość zwróconego
papieru