Nasza rola w ochronie przyrody:
133.2m2
Powierzchnia
lasu
720kg
Pochłanianie
CO2/rok
120
Liczba drzew
Liczba posadzonych drzew
80.4
Tlen dla osób
rocznie
6960kg
Ilość zwróconego
papieru