Nasze drzewa to nie tylko liczby
4.44m2
Powierzchnia
lasu
24kg
Pochłanianie
CO2/rok
4
Liczba drzew
Liczba posadzonych drzew
2.68
Tlen dla osób
rocznie
232kg
Ilość zwróconego
papieru